ПРАВИЛА КОАЛІЦІЇ “НІ – ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ!”

LOGOI. Правила приєднання та співпраці з Коаліцією

Усі самостійно обирають ступінь залученості до роботи Коаліції.

1. Організації-учасниці Коаліції (далі — Учасниці)

Організаціями-учасницями Коаліції можуть бути лише українські неурядові неприпартійні громадські об’єднання та групи. Організації, які ініціювали створення Коаліції, є її першими Учасницями. Статус Учасниці надають вже чинні Учасниці за встановленою процедурою. Для того, щоб бути Учасницею, громадському об’єднанню чи групі потрібно публічно підтримувати Меморандум Коаліції.

2. Прихильники Коаліції (далі — Прихильники)

Прихильниками Коаліції можуть бути будь-які фізичні особи. Для того, щоб стати Прихильником, потрібно публічно підтримувати Меморандум Коаліції. Прихильниками можуть бути в тому числі політичні та державні діячі. Прихильники не беруть участі в процедурі прийняття рішень Коаліції.

3. Зовнішні експерти Коаліції (далі — Зовнішні експерти)

Експерти, які не є членами організацій-учасниць Коаліції, можуть приєднатися до роботи Коаліції в якості Зовнішніх експертів. Статус Зовнішнього експерта надають Учасниці за встановленою процедурою. Для того, щоб бути Зовнішнім експертом, потрібно публічно підтримувати Меморандум Коаліції. Зовнішніми експертами можуть бути в тому числі політичні та державні діячі, а також громадяни інших держав. Зовнішні експерти не беруть участі в процедурі прийняття рішень Коаліції.

4. Партнерські ініціативи Коаліції (далі — Партнерські ініціативи)

Українські, іноземні та міжнародні неурядові неприпартійні організації, громадські групи та їх коаліції можуть приєднатися до роботи Коаліції в якості Партнерських ініціатив. Статус Партнерської ініціативи надають Учасниці за встановленою процедурою. Для того, щоб бути Партнерською ініціативою, потрібно публічно підтримувати Меморандум Коаліції. Партнерські ініціативи не беруть участі в процедурі прийняття рішень Коаліції.

II. Процедура прийняття рішень Коаліції

Брати участь в процедурі прийняття рішень Коаліції мають право делегати організацій-учасниць Коаліції (далі — Делегати). Кожна Учасниця визначає не більше одного Делегата. Делегатами не можуть бути політичні та державні діячі, а також громадяни інших держав.

Рішення з питань набуття та втрати статусів Учасниць, Зовнішніх експертів та Партнерських ініціатив Коаліції, затвердження додаткових положень Коаліції, змін до цих Правил та персонального складу робочих органів Коаліції, а також публічних документів Коаліції та правил користування інформаційними ресурсами Коаліції пропонуються будь-якою з Учасниць. Після чого усім Делегатам надається два календарних дні для реагування, якщо інший час не був встановлений самими Делегатами. Рішення вважається ухваленим, якщо протягом встановленого часу за нього проголосувала проста більшість з усієї кількості Делегатів, та проект рішення не був ветований. Право вето на будь-яке рішення мають 20% від усієї кількості Делегатів. Якщо проект рішення не був ухвалений, він може виноситись на голосування знову після додаткових консультацій між Учасницями.

Кандидатури членів робочих органів Коаліції можуть пропонуватися Учасницями, Прихильниками, Зовнішніми експертами та Партнерськими ініціативами.

III. Публічні документи Коаліції

Від імені Коаліції можуть бути випущені публічні документи — заяви, звернення, інформаційні матеріали тощо. Проекти рішень Коаліції щодо публічного негайного реагування Коаліції мають бути першочерговими для Делегатів. Учасницям забороняється видавати власні документи за публічні документи Коаліції.

IV. Правила виключення зі складу Коаліції

Будь-яка з Учасниць може ініціювати процес виключення зі складу Коаліції іншої Учасниці, яка дискредитувала Коаліцію або її Учасниць, грубо порушила Меморандум, Правила або додаткові положення Коаліції. Також Учасниці можуть вийти з Коаліції за власним бажанням, повідомивши про це інших Учасниць.

V. Порядок внесення змін до цього документу

Рішення про внесення змін в Правила приймають Учасниці за встановленою процедурою.

Залишити відповідь