Переклад останнього висновку Венеціанської комісії та БДІПЛ ОБСЄ щодо українських законопроектів про свободу зібрань

veniciaУкраїнський переклад Спільного висновку Європейської комісії “За демократію через право” (Венеціанської комісії), Директорату з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи та Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ щодо двох варіантів проекту спеціально закону про свободу мирних зібрань в Україні √3587 та √3587-1, який був ухвалений Венеціанською комісією Ради Європи на 108 пленарному засіданні (Венеція, 14-15 жовтня 2016) – http://www.npd.in.ua/wp-content/uploads/2016/11/CVenice_Ukr_2016.pdf

Спільний висновок переклала на українську мову Ганна Гриценко, експертка зі свободи зібрань в Україні.

Основні тези наших експертів про Спільний висновок:

1. Венеціанська комісія не агітує ухвалювати той чи інший проект спеціального закону про мирні зібрання в Україні (3587 чи 3587-1).

2. Венеціанська комісія не агітує ухвалювати і саме спеціальний закон про зібрання в Україні: “It is up to the Ukrainian authorities to choose the appropriate way to satisfy the requirements of this judgment, either by enacting a specific law on freedom of assembly or by introducing amendments to the existing legislation in order to regulate this field” (з п. 12 Спільного висновку). Експерти Венеціанської комісії почули застереження від українських активістів та правозахисників, і не дали себе використати в українських політичних іграх лобістів спеціального закону √3587 (п. 32 Спільного висновку). Обрання конкретного шляху регулювати цієї сфери – спеціальним законом про зібрання чи змінами до вже наявних законів – Венеціанська комісія залишила українській владі, яка має обрати ту чи іншу національну правову політику (п. 12 Спільного висновку).

3. Венеціанська комісія не розглядала п’ять “неcпеціальних” українських законопроектів про свободу зібрань (1779, 2073, 2391, 2651 та 4479). тільки тому, що лобісти скандального законопроекту √3587 не надіслали їх в Венеціанську комісію.

4. Венеціанськa комісія розкритикувала законопроект √3587 більше, ніж альтернативний законопроект √3587-1. Венеціанська комісія фахово проаналізувала тексти проектів 3587 і 3587-1, вказала на їх недоліки та гарні ідеї.

Текст Спільного висновку англійською мовою – http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)030-e

Відеозапис прес-конференції «Що насправді сказала Венеціанська комісія про українські законопроекти про мирні зібрання» в Українському кризовому медіа-центрі – http://www.npd.in.ua/?p=337

1 коментар для “Переклад останнього висновку Венеціанської комісії та БДІПЛ ОБСЄ щодо українських законопроектів про свободу зібрань”

Залишити відповідь