Антикорупційна експертиза законопроекту № 6556 про розширення повноважень Нацгвардії

Микита САКВА, член Ради громадських експертиз при Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції

ВИСНОВОК
щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи
проекту нормативно-правового акту

Назва акту    Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України
Реєстраційний номер    6556 від 08.06.2017 
Суб’єкт права законодавчої ініціативи    Народний депутат України:
Паламарчук Микола Петрович (VIII скликання)
Король Віктор Миколайович (VIII скликання)
Яніцький Василь Петрович (VIII скликання)
Геращенко Антон Юрійович (VIII скликання)
Карпунцов Валерій Віталійович (VIII скликання)
Барвіненко Віталій Дмитрович (VIII скликання)
Висновок та рекомендації    ● Негативний

Проектом закону пропонується надати право Національній гвардії України (далі – НГ України) складати протоколи про адміністративні правопорушення під час охорони громадського порядку.

Разом з тим, законодавчо врегульовується можливість направлення підрозділів НГ України за кордон.

 У Законі України “Про Національну гвардію України”:

1.Основні функції НГ України поділяються на такі, що здійснюються у мирний час, у разі введення надзвичайного стау, в особливий період або у разі ввеження воєнного стану.

2. В ході планування заходів щодо участі НГ України у відсічі збройної агресії, ліквідації збройних конфліктів та збройних провокацій на державному кордоні, веденні воєнних (бойових) дій, виконанні завдань територіальної оборони, а також в ході застосування для цих цілей підпорядкованих сил та засобів, НГ України керується нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та органів військового управління Збройних Сил України.

3. На НГ покладається обов’язок брати участь у припиненні незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення та здійсненні їх охорони.

4. Військовослужюовцям НГ України надається право фотографування, звукозапису, кіно- і відеозйомки як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони громадського порядку.

5. Під час забезпечення військовослужбовцями НГ охорони громадського порядку визначаєься мінімальна безпечна відстань між військовослужбовцями НГ та учасниками масових заходів.

Зауваження:

  • У проекті закону відбувається перенесення низки статей, що були закріплені у Перехідних положеннях Закону України “Про Національну гвардію України” до основних положень законопроекту щодо конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, під час їх екстрадиції, а також під час забезпечення охорони осіб, які тримаються під вартою, під час судових засідань, які НГ України має виконувати до визначення на законодавчому рівні іншого суб’єкта виконання вказаних функцій.

Дана пропозиція не узгоджується із ч. 4 ст. 17 Конституції України щодо заборони використання Збройних Сил України та інших військових формувань для обмеження прав і свобод громадян.

Водночас, розширення повноважень військовослужбовців Національної гвардії України в частині складання протоколів про адміністративні правопорушення, в порядку, встановленому КУпАП потребує належного обґрунтування, оскільки також не узгоджується із ч. 4 ст. 17 Конституції України.

  • На думку експерта НАЦ УССД Юрія Олійника, проблема законопроекту полягає в невідповідності мети створення Національної гвардії її функціям, які закріплюються. Хоча раніше, ще з 2014 року наголошувалось, що конвойні функції, наприклад, що дістались у спадок від Внутрішніх військ (на основі яких була створена НГ України) тимчасові. НГ під керівництвом МВС перетворюється в суто охоронну структуру, яку зручно застосовувати при ймовірній боротьбі з опозицією.

Разом з тим, відповідно до п. 6 ст. 15 Закону України “Про Національну гвардію України” у редакції проекту під час забезпечення військовослужбовцями Національної гвардії України охорони громадського порядку або під час їх участі у забезпеченні  громадської безпеки, відповідна посадова особа визначає мінімальну безпечну відстань між військовослужбовцями НГ та учасниками масових заходів, яка б дозволяла забезпечити безпеку військовослужбовців НГ та учасників масових заходів. До осіб, що намагаються скоротити вказану відстань, можливе застосування спеціальних засобів. У випадку скорочення особами, які вчиняють протиправні дії, вказаної відстані військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати до таких осіб спеціальні засоби без попередження. У даному випадку не йдеться про конкретний алгоритм визначення відстані, що можна трактувати дуже широко, що створює простір для зловживань і обмеження права на мирні зібрання.

Водночас, у ст. 2 Закону України “Про Національну гвардію України” у редакції проекту надаються функції щодо участі у припиненні незаконного видобутку корисних копалин. Цим мать займатись відповідні природоохоронні структури, а НГ може втручатись лише у випадку масових заворушень. Можна сприймати такі пропозиції як можливість керівництва МВС більшою мірою контролювати процеси навколо видобутку бурштину, що відкриває можливості для корупційних зловживань.

  • Розширення повноважень військовослужбовців Національної гвардії України в частині складання протоколів про адміністративні правопорушення, в порядку, встановленому КУпАП потребує належного обґрунтування, з огляду на те, що згідно з Конституцією України забороняється використання військових формувань для обмеження прав і свобод громадян. Оскільки в порядку, передбаченому КУпАП, допускається застосування відповідного адміністративного примусу до особи, в тому числі адміністративне затримання, дана норма суперечить Конституції України.
  • Надання повноваження Міністру внутрішніх справ визначати порядок ліквідації збройного конфлікту та відсічі збройній агресії проти України, припинення збройних конфліктів та збройних провокацій на державному кордоні України видається абсолютно не властивим для даного відомства. Дана норма не лише суперечить положенню цього ж законопроекту про те, що при участі НГ України у відсічі збройної агресії, ліквідації збройних конфліктів та збройних провокацій на державному кордоні Національна гвардія України керується нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та органів військового управління Збройних Сил України, але й є передумовою до невиправданого дублювання одних і тих же функцій різними уповноваженими органами.
  • Під час дії правового режиму воєнного стану органи військового управління мають повноваження, серед іншого, щодо координації і контролю за забезпеченням громадського порядку, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», тому непідпорядкування окремих військових частин Національної гвардії України під час дії режиму воєнного стану і виконання ними функцій з охорони громадського порядку, знову ж таки, створє передумови до неузгодженості дій та дублювання функцій різними уповноваженими органами. Дане нововведення створює грубу колізію правового регулювання.
  • Відповідно до ч. 7 ст. 15 Закону України “Про Національну гвардію України” у редакції проекту військовослужбовець НГ України зобов’язаний доповісти своєму безпосередньому командиру (начальнику) про самостійне застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, озброєння, бойової та іншої техніки. Разом з тим, такий обов’язок не обмежений жодними строками, що може призвести до зловживань зі сторони військовослужбовців НГ України.
  • Наділення правом військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання ними функцій з охорони громадського порядку, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку громадян грубо порушує загальні Конституцію України, загальні засади та конкретно визначені норми Кримінального процесуального Кодексу України. Здійснювати такі дії мають право виключно уповноважені підрозділи органів досудового розслідування на підставі дозволу суду в порядку, передбаченому нормами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій і лише за дієвим контролем прокуратури, оскільки пов’язаний із порушення основоположних прав і свобод людини і громадянина і взагалі застосовується у випадках, чітко передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо іншим шляхом досягти бажаного результату неможливо. Оскільки у запропонованому законопроекті порядок здійснення таких дій чітко не регламентовано, видається, що дана норма може мати тлумачитися розширювально і потенційно надає уповноваженим суб’єктам неправомірно широкі дискреційні повноваження.

1 коментар для “Антикорупційна експертиза законопроекту № 6556 про розширення повноважень Нацгвардії”

Залишити відповідь